Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Lodní deník

Den třináctý - čtvrtek

Protože se už vše schylovalo k rozhodujícímu střetnutí, v němž se mělo ukázat, jestli temná Masama dokáže uskutečnit svůj hrozný rituál, rozhodly se oddíly na radu guvernéra soustředit své síly na jednu věc: Přesvědčit šamana, že cíle Masamy jsou i proti jeho zájmům, a získat ho na svou stranu. To se jim nakonec i povedlo, ale nepředbíhejme...
čtěte dále

Den dvanáctý - středa

Ve středu ráno se oddíly probudily poprvé ve svých leženích v lesích Černých ostrovů. Bohužel kromě zjištění o zradě kupce Marca je trápilo i to, že v noci je vypátrali a přepadli služebníci temné Masamy – tedy všechny oddíly kromě Mořských vlčat a Ušaté flotily.
čtěte dále

Den jedenáctý - úterý

V úterý ráno přivítal oddíly na nástupu guvernér s kupcem, ale záhy se přiřítil rozrušený objevitel don Valiente, který oddílům sdělil, že si vzpomněl na něco málo z doby svého zajetí, a že zjistil, že čarodějka Masama chystá strašlivé věci a je třeba vypravit se na Černé ostrovy, aby jí v tom námořníci mohli zabránit.
čtěte dále

Den desátý - pondělí

Ještě v noci z neděle na pondělí probudila děti tajemná postava domorodce, který je požádal, aby šly s ním, protože se mu zdá, že v lese se dějí divné věci. Oddíly postupně vyšly z tábora a vystoupaly ztemnělým lesem na kopec až k místu, kde probleskoval pod skálou hořící oheň a u něj se skláněla děsivá postava.
čtěte dále

Den devátý - neděle

Po úspěchu sobotního dne vyhlásil guvernér na neděli odpočinek a výlet na nedalekou horu Kleť. Odpočinkový program si všichni užili a s velkým úspěchem se setkala zejména jízda sedačkovou lanovkou.
čtěte dále

Den osmý - sobota

V sobotu pokračovaly velké oddíly ve svém úkolu z pátku. Na základě poustevníkovy kroniky, kterou sestavily z útržků, šly vyhledat na Ostrov lovců posvátné artefakty temných kultů: Obětní dýku, kotlík a totem. Ty s pomocí poustevníka ukázaly místním domorodcům a rozbily je, čímž ukázaly, že ve skutečnosti žádnou moc nemají.
čtěte dále

Den sedmý - pátek

V pátek nadešel čas k rozhodujícímu střetnutí s piráty, kteří tak dlouho obtěžovali Zelené ostrovy a místní obyvatelstvo. A tak nejmenší i střední oddíly vyrazily na louku pod táborem, přesněji řečeno Kvetoucí zátoku, kde kotvila pirátská loď.
čtěte dále

Den šestý - čtvrtek

Ráno začalo ve středu ohlášeným turnajem, který byl proložen různými vstupy od šermířského vystoupení guvernérových gardistů na téma kombinací námořních a suchozemských bojových taktik, přes novou divadelní hru domorodé dramatičky o plavení se po moři až po komerční intermezzo kupce Marco, vychvalujícího své zboží. Po mnoha a mnoha různých bojích v kategorii starších vyhráli Krakeni zelených hlubin, zatímco v kategorii středních vítězství připadlo mořským vlkům. Následují podrobné tabulky s rozpisem výsledků:
čtěte dále

Den pátý - středa

Ve středu ráno požádal guvernér nejmladší bojovníky, aby rozsoudili dvě sestry, které se nemohly dohodnout, jestli je lepší sportovat nebo hrát stolní hry. Aby se mohl spor rozhodnout, Houbičky a Indiáni dělali společnost střídavě oběma sestrám a vyzkoušely si s nimi pohybové i přemýšlivé hry. Nakonec se jim podařilo sestry usmířit a ukázat, že oba druhy her mají něco do sebe, ale ze všeho nejdůležitější je umět i prohrávat.
čtěte dále

Den čtvrtý - úterý

Guvernér Nikités ráno dostal naléhavou zprávu, že jeho přátelé - biskup, šermíř a poustevník -, jsou v nebezpečí. Rozeslal jim tedy střední námořníky na pomoc. Nakonec se ukázalo, že tyto zprávy byly falešné, nikdo nebyl v nebezpečí; vše mělo sloužit k odlákání pozornosti. Ve skutečnosti totiž oddíly po návratu do tábora zjistily, že guvernér byl unesen piráty. Guvernérova manželka Prisma, která byla celé hrůzné události svědkem, únos námořníkům vylíčila a upozornila, že první věc, kterou piráti ukradli, byl guvernérův pečetní prsten a královské pergameny. Piráti tedy nyní mohou vystupovat guvernérovým jménem, což by mohlo mít nedozírné následky na diplomatické vztahy s domorodci na jednotlivých ostrovech!
čtěte dále

Den třetí - pondělí

Dopoledne se naši nejmladší bojovníci podrobili rituální lázni se šamanem. Protože se této očistné procedury může zúčastnit jen malá skupinka odhodlaných, ostatní mezitím absolvovali mnohočetné zkoušky udatnosti spolu se šamanem. V testech síly, obratnosti a bystrosti Zelené houbičky i Ohniví indiáni váleli sudy, metali kotrmelce, běhali štafetu, vozili trakaře a sbírali květiny. Po očistné lázni a všech náročných zkouškách byli připraveni na další nástrahy, které pohyb na Zelených ostrovech může přinést.
čtěte dále

Den druhý - neděle

Za svitu ranního slunce guvernér a biskup seznámili námořníky s plánem postavit kostel. Diplomaticky se však rozhodli, aby zbytečně nerozčílili našeho hostitele šamana Dazhúfa, že je tak potřeba učinit na jiném ostrově než na ostrově Flores, nad kterým právě drží ochrannou ruku šaman. Ale protože místní vody jsou nebezpečné, bylo potřeba nejdříve námořníky vycvičit v boji. Pro tento úkol si guvernér pozval šermíře ze dvora samotného krále Filipa III., který velké námořníky vycvičil v bojových technikách proti nevyzpytatelným pirátům.
čtěte dále

Příjezd

Poté, co se větší námořníci vylodili z vlaku, je uvítal na Zelených Ostrovech guvernér Nikités se svojí chotí Prismou v doprovodu kupce Marco. Guvernér jim sdělil, že vyjednal pohostinství u místních domorodců z ostrova Flores, kam se ihned přeplavili na kupcových člunech.
čtěte dále

Přípravy vrcholí

Do odjezdu na tábor již zbývá méně než týden a přípravy tak vrcholí. Dnes se sešli vedoucí na tradiční předtáborové schůzce, jejíž hlavní náplní bylo sestavení oddílů.
čtěte dále

Jedeme autobusem

Letos pojede část dětí autobusem a nejstarší děti pojedou vlakem. Informaci o čase a podrobnosti ohledně odjezdu vašeho dítěte dostanete mailem.
Informaci o čase a podrobnosti ohledně odjezdu vašeho dítěte dostanete mailem, více také na stránce odjezd a návrat.

Mým věrným poddaným

Chcete vědět, o co vlastně na táboře půjde? Pak není nic jednoduššího, nežli přečíst si dopis od krále, zvoucího své věrné poddané k výpravě do Nového světa.

První námořní výprava

Čas vyplutí do hlubin Nového světa se blíží, a tak se skupina obzvláště statečných námořníků vydala na první výpravu už minulý víkend na ostrov zvaný Sloup.
čtěte dále

Velká voda

Campamento '99 by chtělo důrazně odmítnout všechny fámy, že současná povodeň je ve skutečnosti PR kampaň pro náš letošní mořeplavecký tábor.
čtěte dále

Táborový leták

Chcete někomu doporučit náš tábor? Ukažte mu rovnou náš táborový leták, ze kterého se dočte vše podstatné.
čtěte dále

Táborové stránky zprovozněny

Do tábora sice zatím zbývá času požehnaně, nicméně určitě se na něj už všichni těšíte, nemůžete se dočkat a chcete sledovat všechny novinky, které se v souvislosti s přípravami objeví.
Když tedy jinak nedáte, vycházíme vám vstříc a protože přípravy tábora jsou samozřejmě v plném proudu (jak jinak), zveřejňujeme další tematické táborové stránky. Doufáme, že se vám budou líbit.

čtěte dále

Základní informace o táboře

Na dva týdny tábora zveme všechny děti ve věku od 6 do 14 let, nejen z křesťanských rodin. Čeká na ně mnoho dní bohatého programu a samozřejmě zajímavá celotáborová hra.

Opět nabízíme těm nejmenším ve věku 5 až 6 let možnost jet jenom na první týden tábora (14. - 21. července), do zvláštního oddílku s upravenou verzí celotáborové hry.

čtěte dále