Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den jedenáctý - úterý

V úterý ráno přivítal oddíly na nástupu guvernér s kupcem, ale záhy se přiřítil rozrušený objevitel don Valiente, který oddílům sdělil, že si vzpomněl na něco málo z doby svého zajetí, a že zjistil, že čarodějka Masama chystá strašlivé věci a je třeba vypravit se na Černé ostrovy, aby jí v tom námořníci mohli zabránit.
Kupec byl proti a vyzýval oddíly, aby se netrápily podivnými zvěstmi z Černých ostrovů a reději se v poklidu věnovaly obchodování na Zelených ostrovech, které jsou přeci tak bohaté na purpur. Guvernér však nebral varování na lehkou váhu a rozhodl, že se oddíly skutečně budou muset vypravit na Černé ostrovy. Protože však jsou tyto ostrovy daleko a při několikadenním pobytu na nich nebude možné využívat zázemí tábora, bylo nutné věnovat dostatek času zabalení všeho potřebného, a tak nebylo možné vyrazit dříve než po poledni.

U oběda dostaly oddíly nový impuls: Mezi talíři se skrývala zpráva od komodora Verspilda, ve které napsal pár slov o sobě a vysvětlil jim situaci na Černých ostrovech.

Plné znění dopisu

A tak oddíly plny očekávání odpoledne vyrazily na Černé ostrovy. Vybraly si svá dobře ukrytá místa pro ležení, kde měly v následujících nocích přespávat, a vydaly se na místo, kde se měly sejít s komodorem.

Na určeném místě však nečekal tentokrát komodor Verspild, ale pouze další znepokojivá zpráva, kterou tu oddílům zanechal.

Dopis si můžete přečíst zde

Odhalení zrady

Pozdě večer se tedy oddíly sešly na jednom ponurém rozcestí v jádru Černých ostrovů. Na místě je čekal don Valiente, který jim sdělil, že se dostal na stopu jednoho jejich společného známého, který chystá cosi nekalého. Krátce nato byly oddíly společně s objevitelem svědky podivné scény: U ohně ve starých ruinách seděl kupec Marco nad svou truhlou a přehraboval se zlatem. Z jeho monologu bylo zřejmé, že se chce sám obohatit i na úkor své společnost Compañía Española.

Záhy dorazil ke kupci šaman Dazhúf, potěšený z toho, že se podařilo námořníky vystrnadit ze Zelených ostrovů. Neměl velkou chuť pokračovat dál v jednání s kupcem, ale Marco, posedlý purpurem, přesvědčil šamana, aby ho nechal dál na ostrovech purpur těžit. Navíc šamanovi vnutil za třicet purpurů i kořalku, kterou sice prohlašoval za zázračný nápoj, ale o její přínosnosti se dalo úspěšně pochybovat.

To však ještě nebylo všechno. Po odchodu šamana se na scéně objevila také samotná Masama. Z rozhovoru s kupcem pak vyplynulo, že tito dva spolu už dávno spolupracují: Kupec, jehož jedinou touhou byl zisk, suroviny a především purpur, doufal, že Masama mu poskytne své zombie jako pracovní sílu pro těžbu purpuru. Na oplátku pak pro Masamu zjistil umístění šesti starodávných artefaktů, které Masama potřebovala k uskutečnění zlověstného rituálu.

Jak těžce kupcova zrada zasáhla oddíly! Ten, kterého považovali do té doby přinejhorším za obyčejného šejdíře, škodícího jim tak leda přehnanými cenami, se ukázal jako zlověstný pletichář, který byl příčinou mnoha jejich problémů. Byl to on, kdo prostřednictvím svého služebníka Diega navedl šamana, aby se postavil proti námořníkům. Svými intrikami tak způsobil zajetí vedoucích a dohodu šamana s Masamou, což umožnilo temné moci vniknout na Zelené ostrovy. A nyní ošidil i šamana, jen aby dosáhl co největšího zisku. Jak jen se nyní museli cítit ti, kteří si ještě nedávno zakládali na dobrých vztazích s kupcem, a přitom byli pro proradného Marca jen pouhými nástroji jeho honby za purpurem, stejně jako šaman a jeho domorodci?

A co horšího: Temná Masama se chystala k jakémusi strašnému rituálu, který by měl znásobit její moc, aby dosáhla nejen na Černé a Zelené ostrovy, ale snad do celého světa.

Situace by se zdála beznadějná, ale naštěstí don Valiente naději neztratil a poradil oddílům, kam dál směřovat jejich snažení: Při stopování kupce se mu podařilo také získat informace o umístění šesti prastarých artefaktů, které kdysi dávno před Masamou ukryl šamanův předek Baldwin. Úkol oddílů byl tedy jasný: Získat artefakty dříve, než padnou do rukou Masamě.