Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den sedmý - pátek

V pátek nadešel čas k rozhodujícímu střetnutí s piráty, kteří tak dlouho obtěžovali Zelené ostrovy a místní obyvatelstvo. A tak nejmenší i střední oddíly vyrazily na louku pod táborem, přesněji řečeno Kvetoucí zátoku, kde kotvila pirátská loď.

Ve velké bitvě byli piráti zcela poraženi, byly zničeny jednotlivé součásti pirátské lodi a nakonec přišel čas i na velkého pirátského kapitána. Když bylo vítězství dokonáno, pozval guvernér děti k oslavám: Odpoledne si všichni vyráběli masky a nacvičovali písničku a potom slavnostním průvodem vstoupili do tábora, kde na ně čekalo vynikající pohoštění o mnoha chodech. Den pak byl zakončen slavnostním vyhlašováním zásluh všech těch, kteří měli následující den odjet.

Zatímco malí a střední pracovali na zásadním úkolu porážky pirátů, velcí se zabývali jedním z dalších ostrovů: Zjistili, že jejich známý poustevník na čas pobýval na Závětrném ostrově, ale přišel tam o kroniku, kterou psal. Když se oddíly vydaly na Závětrný ostrov, setkaly se tam s moudrou domorodkyní Moras, která si stěžovala na rozmáhající se temné kulty, ale poradila dětem, kde sesbírat útržky poustevníkovy kroniky. Ze sestavených útržků se pak dozvěděli mnoho o životě poustevníka na Zelených ostrovech a další důležité informace k příběhu.