Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den třináctý - čtvrtek

Protože se už vše schylovalo k rozhodujícímu střetnutí, v němž se mělo ukázat, jestli temná Masama dokáže uskutečnit svůj hrozný rituál, rozhodly se oddíly na radu guvernéra soustředit své síly na jednu věc: Přesvědčit šamana, že cíle Masamy jsou i proti jeho zájmům, a získat ho na svou stranu. To se jim nakonec i povedlo, ale nepředbíhejme...
Nejprve bylo třeba vůbec šamana přesvědčit, aby se s nimi sešel a byl ochoten jim naslouchat. Proto musely oddíly napsat dopis, ve kterém šamanovi krátce vysvětlily situaci, a donést jej na vrchol Mravenčí hory. Aby to však nebylo tak jednoduché, bylo třeba dopis zašifrovat, aby jej nepřečetl někdo nepovolaný. Všechny oddíly úspěšně dopravily dopisy na místo, a tak šaman odpoledne skutečně dorazil.

Aby oddíly šamana přesvědčily, že jej kupec Marco celou dobu podváděl, předvedly mu to názorně ve scénce, kterou si každý oddíl připravil a která ukazovala, jak taky může dopadnout pití kořalky. Kromě toho, aby byl šaman ochoten vzít námořníky na milost, bylo třeba ho přesvědčit o tom, že lpění na starých tradicích domorodců a odmítání evropské kultury nemusí být ani pro domorodce vždycky to nejlepší. Oddíly se utkaly v bojových i myšlenkových schopnostech a vítězové mezi středními a velkými získali chrastítko a pařát - předměty spojené s některými domorodými zvyky, které se ukázaly jako škodlivé. Nakonec museli námořníci předvést šamanovi svou odvahu tím, že k němu přešli po napnutých lanech nad propastí. Když mu všechny oddíly předvedly svá představení, předaly mu domorodé talismany a uplatnily své přesvědčovací schopnosti, podařilo se jim šamana nakonec přesvědčit, že nejlepší i pro něj bude, když s nimi spojí síly a bude bojovat proti Masamě. Protože však to byl šaman a ne žádný válečník, měl své vlastní způsoby boje; odebral se proto do ústraní, aby meditoval a v duchovním světě se střetl s Masamou tak jako oddíly se měly s jejími zplozenci setkat na bitevním poli.