Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Příběh

Dopis od krále

Mým věrným poddaným

Je tomu již přes sto let, co Náš slovutný předchůdce vyslal první lodě přes Atlantský oceán, aby se sláva Našeho království roznesla do všech okrajů světa. Od těch dob se Náš požitek ze zámořských osad jen zvyšoval a některé z nich se svou velikostí již mohou poměřovat s městy Našeho království.

Však nový svět je rozlehlý a Našemu sluchu se donesla zpráva, že jeden z Našich poddaných objevil nové ostrovy, které dosud nebyly zaneseny do žádných map.

Neboť tyto Zelené ostrovy podle prvních zpráv oplývají úrodnou půdou, stejně jako vzácnými dřevinami a jiným bohatstvím, rozhodli jsme se i My vyslat loďstvo, aby Naší říši z těchto objevů plynul mnohý užitek a aby místní obyvatelé mohli okusit dobroty našeho Pána.

Proto vyzývám všechny odvážné muže a ženy, aby přicestovali do Našich královských přístavů a nalodili se na koráby, které na den svatého Jindřicha odplují přes oceán.

Filip Třetí, Pobožný, z Boží vůle král.


Do hlubin Nového světa

Ostrovy zelené, odlehlá končina Průzkumům nabízí prazvláštní místa. Období velikých objevů začíná, Přístavy ožily, plavba se chystá.

Vydat se za obzor v neznámé vody, vysněným pokladům vřele pět ódy, večer pak vítězům vystrojit hody.

Drsnou zem zdolat ať k dobru se mění, děkovat Bohu, když dá sklizeň denní, dobrou zvěst přinésti divému kmeni.

Zelené ostrovy, záhadný světa kout, nechť brzy společnou námahou vzkvétá. Zlákat se nechejte zakrátko směle plout na cestu do hlubin Nového světa.