Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Campamento '99

Občanské sdružení Campamento ´99 vzniklo 4. května 1999 a k tomuto datu je registrováno při Ministerstvu vnitra ČR. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi a mládeží. Naším cílem je přispívat k smysluplnému trávení volného času, k všestrannému rozvoji mládeže v České republice a k integraci dětí z dětských domovů do prostředí jejich vrstevníků z rodin. Tento cíl je naplňován především organizováním sportovních a vzdělávacích aktivit pro mládež, zejména letních táborů.

Podrobnější informace o našem sdružení najdete na oficiálních stránkách.

Letní tábory

Dětské letní tábory pořádáme od roku 1999. Každodenní program každého tábora spojuje téma celotáborové hry, na jejíž kvalitu klademe obzvláště velký důraz. Příprava celotáborové hry probíhá na pravidelných setkáních v průběhu roku. Během předchozích táborů se nám podařilo zformovat kvalitní skupinu vedoucích a praktikantů – ti jsou postupně doplňováni dorůstající generací z nejstarších dětí, kteří již znají poměry na táboře a osvědčili se jako schopní a spolehliví. Skutečný zájem o věc je patrný též z toho, že celý tým vedoucích a praktikantů pracuje vždy bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

Tábory jsou pořádány pro děti od pěti do čtrnácti let. Jejich počet se pohybuje od padesáti do sta (dle kapacity pronajímaného objektu). Táborů se též mohou účastnit též děti se specifickými potřebami.

Integrace dětí z dětského domova Žíchovec

Od roku 1999 rozvíjíme projekt integrace dětí z dětských domovů do prostředí dětí z rodin. Dětských letních táborů se účastní děti z DD Žíchovec a děti z rodin v poměru 1:3. V současné době pracujeme s přibližně 20 člennou skupinou dětí z dětského domova, které jezdíme navštěvovat i během školního roku a pro které připravujeme speciální projekty. Tento projekt je podle našich informací ojedinělý a má pozitivní dopad jak na děti z dětských domovů, tak na děti z rodin. Prostředí dětí z rodin považujeme za ideální pro integraci a výchovu dětí z dětských domovů. Celý projekt má za cíl především integrovat děti z prostředí dětského domova do prostředí dětí z rodin, ale jak se ukázalo, projekt má význam i pro děti z rodin, které si tak lépe mohou uvědomit, jakou vzácností je jejich rodina.

Minulé tábory

Máte-li zájem, přečtěte si více o táborech, které jsme v několika posledních letech pořádali:

Více o proběhlých letních táborech se můžete dočíst v sekci letní tábory našich oficiálních stránek.

Aktivity přes rok

Kromě letních táborů se naše občanské sdružení zabývá i kontinuální celoroční činností s dětmi a mládeží. Za dlouhou dobu, co tábory pořádáme, jsme totiž zjistili, že čím více se s dětmi vídáme a čím více se vídají ony navzájem, tím více jsou pak jejich (i naše) zážitky z unikátního integračního tábora tábora silnější.

Vystřídali jsme již mnoho modelů a typů celoročního „setkávání se“ – snažíme se totiž dětem nevnucovat nějaké zaběhlé stereotypy, ale vycházet vstříc jejich potřebám, možnostem, zájmům a věku (který výše zmíněné dost ovlivňuje :-)).

V současné době se tedy naše aktivity s pražskými dětmi dají rozdělit a charakterizovat takto:

Víkendové akce (většinou mimo Prahu)

Přibližně jednou za měsíc se společně o víkendu vypravíme na výlet do přírody nebo na nějaké zajímavé místo v okolí Prahy. Některé výlety jsou jednodenní, jindy jedeme na celý víkend, někdy i na delší dobu.

Již klasickými, a nebojíme se použít termínu „legendárními“, vícedenními akcemi jsou Campamentí podzimky, pololetkyHra po Praze. Vzhledem k velkému věkovému rozptylu dětí, se kterými pracujeme, připravujeme i akce vyhrazené pro určitou věkovou kategorii, například puťáky pro skoro-dospěláky a naopak seznamovací víkend pro naše „maloušky“.

Herní odpoledne

Milujeme deskové hry a nestydíme se za to! Když je čas, sejdeme se všichni – nezávisle na věku – a hrajeme často až do noci.

Filmové večery

Přibližně jednou za měsíc promítáme zajímavý film s komentářem našeho kamaráda, velkého filmového znalce a nadšence.

Více se dočtete na stránce Aktivity přes rok na campamentích stránkách.