Deník

Kronika Gwyrluinu

26.9.2008
Nejdůležitějším historickým textem se kterým mohl člověk během táborové hry přijít do styku, byla bezesporu kronika Gwyrluinského království. Zpočátku byly k dispozici jen nekompletní exempláře, z nichž zlovolný kupec Kask vytrhl podstatné části textu, které by mohly pomoci v hledání dědice trůnu, ale později byla naštěstí získána od samotného kronikáře výpravná verze kroniky se vemi podstatnými informacemi.
A protože by bylo škoda, aby tato těžce získaná kronika upadla v zapomnění, i ona je teď k dispozici na webu. Ve své kompletní podobě je k nalezení v sekci Zajímavosti.

Další fotky

12.8.2008
Do Fotogalerie přibyla konečně čtvrtá várka šedesáti fotek z posledních dvou dnů tábora, tedy setkání s Aleou, korunovace, hostiny, posledního ohně a tak dále. Vedle toho se menší přírůstek objevil i v Zajímavostech.

Nové fotky a královský rodokmen

3.8.2008
Táborové stránky se po čase dočkaly několika drobných obohacení:
Ve Fotogalerii je už třetí várka fotek (nebojte, ještě přijde další) a v sekci Zajímavosti si kromě mapy táborového území můžete prohlédnout také nástupnický řád a královský rodokmen, který hrál významnou roli na puťáku při hledání následníka trůnu.

Pátek - oslavy a korunovace

25.7.2008
V pátek před polednem se znavené, ale vítězné oddíly vrátily zpět do tábora. Nepřítel byl sice poražen, ale čekal je ještě bohatý program. více

Čtvrtek - rozhodující bitva

24.7.2008
Ráno měly oddíly sraz s Ioanem ze Saffrumu a dohodly se na tom, jak získat nazpět korunu a jablko. Podle získaných zpráv byly uloupené korunovační klenoty ukryty v klášteře v daleké Západní divočině. Hlídala je však početná garda lukostřelců, a tak se odehrála lučištnická bitva, v níž oddíly nakonec překonaly urputnou obranu a získaly jak korunu, tak jablko. více

Středa - pátrání po dědici trůnu

23.7.2008
Brzy ráno oddíly dorazily do zemského archivu, kde obdržely rodokmeny královského rodu. Z nich vyplývalo, že legitimním dědicem je Steffan z Černé věže. Jaké zklamání však oddíly čekalo, když k Černé věži dorazily: Na místě byli jen dva sloužící, již smutně dětem vysvětlili, že jejich pán Steffan je již mnoho let po smrti. Poradili však oddílům, že lepší informace o královském rodě než z archivů by mohli získat od starého genealoga. více

Úterý – vyrážíme na puťák… opravdu?

22.7.2008
V úterý dopoledne děti v kompletní kronice zjistily, že meč může třímat pouze osoba královské krve, aby fungoval proti démonům. více

Pondělí – marná snaha porazit démony

21.7.2008
V pondělí ráno oddíly vyrazily na velké vojsko démonů, které se shromáždilo v Severních skalách. Meč k překvapení oddílů na démony nefungoval – stále se oživovali - ale mise byla alespoň částečně úspěšná, neboť oddíly osvobodily vězně. více

Neděle – sláva, nazdar výletu

20.7.2008
V neděli se jelo na výlet na vodní hrad Švihov a do Klatov. Na Švihově jsme vyslechli zajímavý výklad, zatímco v Klatovech jsme navštívili krypty místního jezuitského kostela.

Sobota – honba za mečem

19.7.2008
Ráno děti šly za jednotlivými členy hraběcí domácnosti, aby je přivedly do hraběnčina letního sídla, kde – jak doufaly – společně poskládají celý příběh Rhagorolu tak, aby mohl být konečně nalezen, zatímco jejich vedoucí odcestovali do vedlejší země za kryptologem, který jim měl pomoci s vyluštěním šifrované tabulky. vícePřečtěte si

18.7.2008  - Pátek - začátek hledání meče
18.7.2008  - Čtvrteční noc – kde je schován meč na zabíjení démonů?
17.7.2008  - Čtvrtek – Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem aneb vyzvídání od démonů
16.7.2008  - Středa – měření sil nejprve mezi sebou a pak s nepřítelem
15.7.2008  - Úterý – korunovace snah o získání koruny
14.7.2008  - Pondělí: rozmočený a vysušený...aneb topíme v kamnech
13.7.2008  - Neděle: kdo hledá, najde
12.7.2008  - Sobota: cestování, déšť a noční mlčení