Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den druhý - neděle

Za svitu ranního slunce guvernér a biskup seznámili námořníky s plánem postavit kostel. Diplomaticky se však rozhodli, aby zbytečně nerozčílili našeho hostitele šamana Dazhúfa, že je tak potřeba učinit na jiném ostrově než na ostrově Flores, nad kterým právě drží ochrannou ruku šaman. Ale protože místní vody jsou nebezpečné, bylo potřeba nejdříve námořníky vycvičit v boji. Pro tento úkol si guvernér pozval šermíře ze dvora samotného krále Filipa III., který velké námořníky vycvičil v bojových technikách proti nevyzpytatelným pirátům.

Po výcviku středních námořníků, na které dohlížel guvernér Nikités, se střední námořníci s Nikitésem v čele vydali přepadnout oddíl pirátů, o jejichž pozici byl guvernér informován námořním špehem. Po hrdinném boji se podařilo námořníkům získat od pirátů ukradený kříž potřebný při stavbě kostela. Pro zdárnou stavbu kostela splnili velcí i střední námořníci úkoly u písaře, vinaře a poustevníka. Písař procvičil oddíly v jazykových dovednostech a za odměnu jim daroval koženou vazbu na Bibli. Vinař potřeboval pomoci s výrobou mešního vína a s poustevníkem námořníci ničili pohanskou svatyni domorodých lidojedů na místě vybraném pro stavbu kostela. Aby byl kostel co nejkrásnější, námořníci vyráběli vlastní ozdobné vitráže. Oddíly si také vyrobily vlastní vlajky a vymyslely název svého námořního oddílu a bojový pokřik, po kterém každému pirátovi vstanou vlasy hrůzou.

Malé oddíly domorodců spolu s euforickou květinářkou sbíraly květiny, pletly věnečky a připravovali květinovou výzdobu kostela. Po cestě byli přepadení zmatenými piráty, kteří však proti nebojácným domorodcům neměli sebemenší šanci.

Odpoledne se za doprovodu biskupa Sábia a guvernéra Nikitése odehrála mše v nově postaveném, uklizeném a vyzdobeném kostele. Překrásný obřad však po jeho skončení vystřídal dramatický souboj na skále nad kostelem – majitel kupecké společnosti don Estebano y Pindoso čelil útoku tří drzých pirátů. Po hrdinném boji byl zákeřně zabit jedním z útočníků. Jeho nástupcem ve věcech kupeckých se tedy stal první náměstek, kupec Marco.

Večer u ohně došlo k usmíření mezi guvernérem Nikitésem a šamenem Dazhúfem. Oba si poslechli od námořníků vyprávění, jak probíhal jejich náročný den. Námořníci se také pochlubili svými vlajkami a bojovým pokřikem. Guvernér poté požádal o pomoc s rozluštěním smysl nedávajícího dopisu od jeho přátel domorodců, kteří guvernéra již před nějakým časem sami požádali o vyslání misionářů. Nyní však od nich dorazil na první pohled nesmyslný dopis. Doufejme, že nám s rozlousknutím této záhady zítra pomůže objevitel don Valiente.