Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den třetí - pondělí

Dopoledne se naši nejmladší bojovníci podrobili rituální lázni se šamanem. Protože se této očistné procedury může zúčastnit jen malá skupinka odhodlaných, ostatní mezitím absolvovali mnohočetné zkoušky udatnosti spolu se šamanem. V testech síly, obratnosti a bystrosti Zelené houbičky i Ohniví indiáni váleli sudy, metali kotrmelce, běhali štafetu, vozili trakaře a sbírali květiny. Po očistné lázni a všech náročných zkouškách byli připraveni na další nástrahy, které pohyb na Zelených ostrovech může přinést.
Odpoledne byly Houbičky i Indiáni zdrceny setkáním s guvernérovou manželkou Prismou. Ta byla stižena záhadnou nemocí, na kterou ani guvernérův lékař neznal lék. S nadšením se tedy vydaly lék hledat za jediným člověkem na ostrově Flores, který je schopen léčit těžké nemoci – bylinkářkou. Zde se všechny děti musely nejdříve naučit o léčivých bylinách, ze kterých potom uvily léčivý kouzelný věneček. Ten však sám o sobě nestačil. Oddíly se prozatím musely spokojit s neúplným vyléčením a doufat, že budou rum moci získat některý z následujících dní, třeba od všudypřítomných pirátů.

Střední a velké oddíly se mezitím zabývaly podivným dopisem, který jim byl doručen předchozí den z ostrova svatého Lukáše. Na místě určení nalezli skupinku velmi podivně a zmateně se chovajících domorodců. Z jejich blábolení se jim podařilo nalézt několik míst, kde by snad mohli zjistit, co se na ostrově děje. Soustavnou prací získali několik podivných dopisů, které nedávaly smysl. Až v táboře oddíly zjistily, že je dopis možné přečíst pouze spoluprací středního a velkého oddílu – z této tajné zprávy, rekrutujícího plakátku a dopisu se skvrnami od jakýchsi bobulí si oddíly konečně mohly udělat představu o situaci na ostrově. Ostrov ovládal odporný kult, který si místní domorodce podmaňoval omamnými bobulemi. Z tajného dopisu zároveň vyplynulo, že tento kult již nějakou dobu stopuje don Valiente, objevitel nových ostrovů.

Odpoledne se tedy střední i velké oddíly vydaly po stopách objevitelových. V objevitelově úkrytu se dozvěděli o tom, kde je sídlo kultu a o několika domorodcích, které kult drží zajetí. Ti nejsilnější v boji se vydali osvobodit zajaté domorodce, zatímco ti nejlepší špehové a nejchytřejší členové se vydali proniknout do samotného nitra kultu. Špehové si s použitím veškeré své mazanosti vymohli přijetí do kultu, a po zjištění všech tajemství zneškodnili pomocníky vedoucího kultu a nakonec i samotného kultového vůdce. Bojovníci mezitím přivedli osvobozené domorodce, kteří mohli být vyléčeni s pomocí tajných rituálů kultu. Vděční domorodci ihned poslali (nyní již zcela jasný a střízlivý) dopis guvernérovi, ve kterém jej žádali o vyslání misionářů a křest.