Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den dvanáctý - středa

Ve středu ráno se oddíly probudily poprvé ve svých leženích v lesích Černých ostrovů. Bohužel kromě zjištění o zradě kupce Marca je trápilo i to, že v noci je vypátrali a přepadli služebníci temné Masamy – tedy všechny oddíly kromě Mořských vlčat a Ušaté flotily.
Dopoledne se střední oddíly vydaly pátrat po třech ze šesti artefaktů, jejichž umístění jim předchozího dne prozradil objevitel Don Valiente. Na udaných místech na odlehlých ostrovech na východním pomezí Černých ostrovů narazily oddíly na tři Strážce, kteří jim po splnění různých úkolů byli ochotni vydat své artefakty. Bohužel se ukázalo, že jen dva ze tří Strážců vůbec nějaké artefakty mají; třetí sdělil překvapeným oddílům, že služebníci Masamy u něj byli dřív.

Část velkých oddílů zatím zvolila dopoledne krátký odpočinek od boje proti temným silám a zúčastnila se turnaje v lesním golfu, pořádaném společností Compañía Española (a samozřejmě varovali obchodníky ze společnosti, že jejich šéf, kupec Marco, podvedl i je).

Zbylé části středních i velkých oddílů se zatím sešly s komodorem Verspildem na pobřeží pavoučího ostrova a s jeho pomocí se pustili do boje proti pavoukům, od kterých se jim podařilo vybojovat slušný počet chameleoních kůží, které by se podle komodora měly dát využít pro proniknutí do sídla Masamy.

K obědu dorazili komodor Verspild i objevitel don Valiente a pochválili oddíly za jejich úspěchy. Komodor Verspild řekl, že počet vybojovaných chameleoních kůží zatím nestačí a bude nutné se na Pavoučí ostrov vypravit i odpoledne. Don Valiente sdělil velkým oddílům lokace tří zbylých artefaktů, které se mu podařilo zjistit.

A tak oddíly odpoledne pokračovaly ve svém snažení. Tentokrát se hledat artefakty vydaly velké oddíly. Opět narazily v podivných končinách Černých ostrovů na tři strážce, u nichž musely splnit tři úkoly. Bohužel výsledek nebyl úplně povzbudivý: Jen jeden ze strážců měl svůj artefakt u sebe, zatímco zbylé dva získali nepřátelé dříve.

Na golf se tentokrát vydaly střední oddíly a části velkých i středních opět bojovaly s pavouky o chameleoní kůže.

Gargoylí bitva

Když měly všechny oddíly hotovy své úkoly, sešly se opět s komodorem Verspildem a donem Valientem, kteří jim vyjasnili, na co budou chameleoní kůže potřebovat. Na tajemném ostrově s lebkou totiž Masama držela nevinné rolníky, které chtěla obětovat při jakémsi strašném rituálu, který měl ještě zvýšit její moc. Aby se jí v tom zabránilo, bylo nutné rolníky osvobodit. To však nebylo snadné, protože místo bylo střeženo dravými gargoyly, kteří útočí na vše, co se pohne. Pouze nehybně stojícího člověka gargoylové ignorují. Proplížení se mezi takovými ostražitými nepřáteli však je nesmírně obtížné, a právě v tom mohly pomoci chameleoní kůže: Jejich použitím totiž bylo možné zbavit se gargoylovy pozornosti i v momentě, kdy by člověka normálně spatřil.

A tak se oddíly vydaly na ostrov s lebkou a pustily se do pozoruhodného úkolu: Pomalým plížením se propracovávaly skrz území obsazené gargoyly, kteří se pomalu otáčeli a sledovali své okolí a čas od času některého z vetřelců odhalili a zneškodnili. Naštěstí komodor a objevitel odvážlivce opět oživovali. I přesto však trvalo dlouhou dobu, než se podařilo osvobodit všechny rolníky. Jako zvláštní úspěch se také oddílu Orlích námořníků podařilo získat ztracený klobouk dona Valienteho, který se ocitl ve spárech gargoylů.

Úspěch v této bitvě však byl zkalen náhlým zvratem událostí. Komodor Verspild, povzbuzen dosavadním úspěchem, projevil svou bláznivou odvahu, a přes objevitelovo odrazování se vydal přímo proti gargoylům, aby je zneškodnil. Bohužel, gargoylů byla i proti tak velkému bojovníkovi přesila a když viděli snadnou kořist, slétli se na něj a odvlekli ho. Don Valiente se pak opatrně vydal po jejich stopách a slíbil oddílům, že se pokusí přijít na to, jak komodora Verspilda osvobodit.

Hrůzná scéna u jezera

U večeře dostaly velké oddíly zprávu od objevitele, že je na stopě unesenému komodorovi, a že s těmi, kteří se odváží, se chce sejít večer a snad se jim ho podaří osvobodit.

Dvě hodiny před půlnocí se v pochmurném počasí sešli odvážlivci na známém rozcestí s donem Valientem. Když byli všichni, vydali se pod vedením objevitele tajemnou stezkou hustým pralesem, až se ocitli na vyvýšeném břehu jakéhosi lesního jezírka. Na protějším břehu hořel oheň a zlověstnou atmosféru dokreslovala světélka mihotající se přímo na hladině vody. A na protějším břehu všichni uviděli svého přítele, komodora Verspilda, přivázaného k dvěma stromům.

Komodor nezapřel svou odvahu: i v tak beznadějné situaci neváhal vyzývat Masamu, aby se neschovávala, ale předstoupila a utkala se v ním v rovném boji. A Masama se skutečně objevila. Vysmála se však komodorovi a oznámila, že už brzy bude ovládat nejen Černé nebo Zelené ostrovy, ale její moc se rozšíří dál: Jejím cílem totiž je stát se bohyní, protože pohrdá všemi bohy, které zná, a sama se chce stát nejmocnější. Komodor Verspild ji statečně odmítl tím, že zná jen jednoho Boha, který je milosrdný. Masama jej však umlčela a začala nad ním provádět jakési temné a zlověstné zaříkání. Poté se slovy: „Až bude rituál u konce, sám přetrháš svá pouta,“ odešla.

Náhle se na scéně objevil don Valiente, který se mezitím proplížil na druhý břeh jezírka. Přispěchal ke svému příteli a chystal se jej osvobodit, ale s komodorem se začala odehrávat podivná změna: Zatímco chvílemi se zdál být při smyslech a vybízel objevitele k tomu, aby rychle utekl, v jiných okamžicích upadal do temného vrčení, z něhož se zformovalo hrozivé „Zabiju...“. Don Valiente se snažil svému příteli připomenout, kým je, a vyzýval ho, aby se nevzdával, ale druhá strana rychle nabývala vrchu, až náhle komodor přetrhl řetězy, které ho poutaly ke stromům, vztyčil se a vrhl se na objevitele. A bylo zřejmé, že už to není komodor Verspild, kterého všichni ještě tak nedávno znali, ale zombie - nemyslící stvůra, kterou proklatá Masama z jeho těla vytvořila.

Don Valiente pár okamžiků zápolil s protivníkem, naštěstí se mu však jej podařilo povalit na zem a vytasit na něj svůj meč. Lítost nad bývalým přítelem mu však zabránila jej probodnout, a tak jen vyzval přihlížející děti k útěku, zatímco sám začal ustupovat na opačnou stranu a odlákávat tak od nich pozornost zombie-komodora a dalších zombií, které se za ním z okolní temnoty vynořily.