Do hlubin
Nového světa

1519
dní uplynulo od návratu

Den osmý - sobota

V sobotu pokračovaly velké oddíly ve svém úkolu z pátku. Na základě poustevníkovy kroniky, kterou sestavily z útržků, šly vyhledat na Ostrov lovců posvátné artefakty temných kultů: Obětní dýku, kotlík a totem. Ty s pomocí poustevníka ukázaly místním domorodcům a rozbily je, čímž ukázaly, že ve skutečnosti žádnou moc nemají.
Střední oddíly dostaly ráno dopis od Opičí Hlavy, šamana Opičího ostrova. Když se s ním setkaly, vyprávěl jim svým podivínským způsobem o tom, jak jsou lesy jeho ostrova zaplaveny temnými silami, a požádal je, aby vyhledaly čtyři potřeby k exorcismu: Svěcenou vodu, kadidlo, vavřín a svíčku. Kromě toho dostaly za úkol dát zašifrovanou zprávu velkým oddílům o tom, že je třeba na Opičí ostrov přivést biskupa.

Větší děti odpoledne po vyluštění šifrovaných dopisů zašli do lesního kostela pro biskupa a přivedly ho na Opičí ostrov, aby tam exorcismus provedl s využitím už zmíněných potřeb. Střední oddíly mezitím dovedly také několik domorodců jako svědky toho, že moc křesťanství je silnější než temné kulty. Biskup nakonec na Opičím ostrově úspěšně provedl exorcismus a zahnal temné síly, aby mohl les opět dýchat.

Tak bylo v sobotu Ostrovem lovců, Závětrným ostrovem a Opičím ostrovem úspěšně završeno přinesení křesťanství na všechny Zelené ostrovy.

Radost z tohoto úspěchu kalilo jen nepřátelství šamana Dazhúfa, který se pohyboval po lese a nerozpakoval se útočit na námořníky.