Deník Oddíly Praktické Jídelníček Fotogalerie Hra Kontakt

Táborové noviny 1
Táborové noviny 2
Kronika
Pravidla hry
Hymna Harpyí
 
5.7.2003
Svět podle Koumáka - Povolání rytířů
Král Artur povolal k sobě ty nejlepší z nejlepších, aby mu pomohli odvrátit na něj uvalenou kletbu.
Protože se mezi námi vyskytlo vedle ostřílených a léty bojů prověřených bojovníků mnoho nováčků, kteří také uposlechli výzvy zoufalého monarchy, bylo nutno uspořádat po příjezdu do ležení jakési rozřazovací testy, které by napomohly spravedlivému uspořádání jednotlivých družin. Válečníci ze všech končin známého světa museli projít zkouškou chytrosti, kde skládali básničky, luštili osmisměrky a obkreslovali pštrosa, dále absolvovali „opičí dráhu“, kde překonávali zdi, proskakovali oknem (nikoli skleněným) a podobně. Mimoto pak ještě dokazovali své kvality při sprintu a vytrvalostním běhu. Večer u slavnostní hranice, kterou navštívil i nešťastný král, si jednotliví rytíři vybírali srdnaté muže i ženy, každý podle svého uvážení. Někteří dali přednost hordě ranařů (třeba OT), jiní se spolehli i na jejich duševní schopnosti (Lukáš). Svou elitní gardu si vyvolil i kancléř Edmund z rodu Lamií, zastupující krále ve státních otázkách.

Tohoto večera vznikly 4 bojovné rytířské řády a 2 řády obchodní. Kancléř je vyzval, aby si do zítřejšího večera vyrobili své vlajky, měšce, připravili svůj pokřik a hymnu.


 

Děkujeme sponzorům