Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


O nás

Občanské sdružení Campamento ´99 vzniklo 4. května 1999 a k tomuto datu je registrováno při Ministerstvu vnitra ČR. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi a mládeží. Naším cílem je přispívat k smysluplnému trávení volného času, k všestrannému rozvoji mládeže v České republice a k integraci dětí z dětských domovů do prostředí jejich vrstevníků z rodin. Tento cíl je naplňován především organizováním sportovních a vzdělávacích aktivit pro mládež, zejména letních táborů.

Dětské letní tábory pořádáme od roku 1989. Každodenní program jednotlivých táborů spojuje téma celotáborové hry, na jejíž kvalitu klademe velký důraz. Příprava celotáborové hry probíhá na pravidelných setkáních vedoucích a praktikantů v průběhu celého roku. Během předchozích táborů se nám podařilo zformovat kvalitní skupinu vedoucích a praktikantů, kteří jsou vybíráni většinou z oddílu nejstarších dětí, kteří již znají poměry na táboře a osvědčili se jako schopní a spolehliví. Skutečný zájem o věc je patrný též z toho, že celý tým vedoucích a praktikantů pracuje vždy bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Tento tým je zárukou kvality i dalšího tábora.

Tábory jsou pořádány pro děti od šesti do čtrnácti let. Jejich počet se pohybuje od padesáti do sto dvaceti (dle kapacity pronajímaného objektu). Táborů se též mohou účastnit děti se specifickými potřebami. V minulých letech se táborů zúčastnili např. mentálně retardovaný chlapec (Downův syndrom), tělesně postižená dívka (průkaz ZTP-P), chlapec s jednou ledvinou nebo chlapec se závažnou srdeční vadou. Tyto děti jsou integrovány do oddílů, je jim však věnována zvýšená pozornost a individuální péče.

Od roku 1999 rozvíjíme projekt integrace dětí z dětských domovů do prostředí dětí z rodin. Dětských letních táborů se zúčastní děti z DD Žíchovec a děti z rodin v poměru 1:3. V současné době pracujeme s přibližně 20 člennou skupinou dětí z dětského domova, které jezdíme navštěvovat i během školního roku a pro které připravujeme speciální projekty. Tento projekt je podle našich informací ojedinělý a má pozitivní dopad jak na děti z dětských domovů, tak na děti z rodin. Prostředí dětí z rodin považujeme za ideální pro integraci a výchovu dětí z dětských domovů. Celý projekt má za cíl především integrovat děti z prostředí dětského domova do prostředí dětí z rodin, ale jak se ukázalo, projekt má význam i pro děti z rodin, které si tak lépe mohou uvědomit, jakou vzácností je jejich rodina.

Dokumenty týkající se našeho sdružení:

 

 • Zápis z valné hromady 2016 pdf
 • Zápis z valné hromady 2015 pdf
 • Zápis z valné hromady 2014 pdf
 • Zápis z valné hromady 2013 pdf
 • Zápis z valné hromady 2011 pdf
 • Zápis z valné hromady 2009 pdf
 • Zápis z valné hromady 2008 pdf
 • Zápis z mimořádné valné hromady 2007 pdf
 • Zápis z valné hromady 2007 pdf
 • Zápis z valné hromady 2006 pdf
 • Zápis z valné hromady 2005 pdf
 • Zápis z valné hromady 2004 pdf