Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Vánoční besídka 20.12. 2006

Již tradičně každý rok připravujeme pro děti vánoční besídku a stejně tak tomu bylo i letos. Ve středu 20. prosince jsme se všichni sešli na faře, kde už byl připraven stromeček a vonělo vánoční cukroví. Navzdory očekávání se nás sešlo poměrně hodně a mezi dětmi byly hlavně naši nejmenší.

Program začal Koumákovým vánočním kvízem, který obsahoval velmi zapeklité otázky a přestože zde bylo hodně chytáků, mnoho soutěžících mělo plný počet bodů. Poté se rodiče s dětmi rozdělili na dvě skupiny a čekal je nelehký úkol. Měli totiž dramaticky předvést koledu, kterou si vylosovali. První skupina v čele s Káčou Pulkrábkovou si vylosovala koledu Dej Bůh štěstí a druhá v čele s Myškou Tichou noc. Obě skupiny si za krátký čas dokázaly připravit velmi zdařilé dramatické představení, které nám pak za zpěvu dané koledy předvedly.
Následoval další úkol, a to předvést vánoční Betlém. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak každý dostal svou roli připevněnou na záda a samozřejmě nevěděl, kdo je. Postupně se všichni dozvěděli, jakou roli hrají a dali se do předvádění. Rychleji se Betlém povedlo sestavit skupině, ve které Ondřej Koumák hrál Ježíška a Lukáš Pannu Marii, ale i druhá skupina sestavila Betlém poměrně rychle a správně.
Na závěr proběhla tradiční soutěž o nejlepší vanilkové rohlíčky a novinka – soutěž o nejlepší vosí hnízda. Soutěžního cukroví bylo tolik, že porota měla problém všechno cukroví důkladně ochutnat. Dokonce se nám stala i jedna nemilá věc: porota zapomněla ochutnat jistě vynikající Káčina vosí hnízda. Tímto se jí tedy velice omlouváme.
Nicméně porota se po dlouhém rozhodování usnesla na výherci, který získal odměnu – čokoládu. Nakonec jsme si ještě zazpívali několik koled a každý si mohl vzít malý dáreček a přáníčko s citátem z písma. Odcházeli jsme naplněni cukrovím (alespoň tedy já, jako členka poroty) a vánoční atmosférou.

Bětka

Fotky zde.