Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Tříkrálová sbírka 6.1. 2004

Již poněkolikáté proběhla tzv. Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je věnován na různé bohulibé účely. Na vyjádření díků dominikánům za bezplatný pronájem místností, kde se scházíme přes rok, jsme se také zapojili. Dle instrukcí jsme se sešli v 16:45 u vchodu do kláštera ve složení: já, Ondra Koumák, Líza, Myška, Řepa, Kuba Kalina, Míša, Báka a Páka. Ve velké hovorně jsme se pak převlékli do obleku Tří králů a rozděleni do dvou skupin (Líza + Myška + Páka + Báka + Kuba a já + Řepa + Ondra + Míša) vyrazili do ulic vybírat dobrovolné příspěvky od náhodných kolemjdoucích. My jsme zamířili na Betlémské náměstí a zde začali přesvědčovat lidi, aby nám do kasičky přispěli. Za odměnu dostávali cukr, pohlednice projektu Adopce na dálku a informační leták o smyslu sbírky. Někteří trochu nedůvěřivě požadovali průkazku, která dosvědčovala, že jsme skutečně „ti praví“ . Řepa je za to vždy pochválil („To je správný, že nám nevěříte.“). Pomineme-li cizince, kteří rádi využívali jazykové bariéry, většinou se lidé zastavili a nějakou minci vylovili. Někteří však dokonce sáhli i po bankovkách, za což je Řepa odměňoval dvojitou dávkou cukru, třebaže ho ne všichni vyžadovali a leckdo ho i odmítal s poukazem na to, že nesladí. Řepa však používal výřečnost obchodního zástupce a bez cukru tak odešel jen málokdo. Za Řepovy výroky uveďme alespoň jeden:
Řepa:„Vemte si cukr i pro Vaši paní.
Dotyčná:„Slečnu.
Řepa:„To brzo příde.

Když se nám krev v žilách začala proměňovat v hrudky ledu, usoudili jsme, že už máme peněz tak akorát a přesunuli se zpět do kláštera, kde jsme se alespoň trochu ohřáli a vědomím vykonaného dobrého skutku se rozešli domů.
Martin Koumák