Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Hra po Praze aneb Golem je na světě! 30. 11. 2002

Přes velkou nepřízeň počasí se nás sešlo v sobotu ráno na Betlémském náměstí docela hodně. Děti byly rozděleny do skupinek po čtyřech až pěti (4 skupinky) a všichni napjatě čekali, za jakým dobrodružstvím se vydáme tentokrát. Děti Krátce po desáté hodině ranní se na náměstí objevil mladý kamelot, prodávající podivný plátek „Sobotní ráno“ a vykřikující u toho titulky jako „Krásná redaktorka na stopě Golema“ nebo „Přinesla voda Golema?“ a podobně. Sraz To samozřejmě všechny zaujalo a tak si hned od kamelota koupila každá skupinka jeden výtisk. A pak už šlo jen o čas. Z článků, které děti zhltly, vyšlo najevo, že redaktorka, která zprávu vydala, se nachází toho času v jisté kavárně a zjistily adresu paní, v jejímž sklepě byl Golem údajně viděn.
Děti na srazu A bylo jasno, jde se po Golemovi! Všechny skupinky hned vyrazily, aby se postupně seznámily s půvabnou, leč lehce výřečnou redaktorkou, sedící, obklopena zahraničním tiskem, v kavárně U Vojtěcha, a synem ženy bydlící v Pařížské ulici, která tvrdí, že při vyklízení sklepa po povodních nalezla Golema, a následkem toho je v současné době v blázinci. Oba dva zainteresovaní pak dětem poskytli další informace, kam se ubírat, kromě cenných návodů, kde hledat šém, je taky upozornili na pravděpodobnost konání jisté tajné schůzky půl hodiny po poledni. Zpráva Po stopách jednotlivých zpráv se bylo možné během dopoledne dostat až ke dvěma částem šému – magickému oživovači Golema, který však funguje pouze tehdy, když jsou všechny čtyři jeho části pohromadě.
Koumák se ptá Půl hodiny po poledni se děti shromáždily na prostranství u Nové scény, kde se zanedlouho objevily dvě podivné postavy v černých pláštích – děti se k nim připlížily a odposlechly jejich rozhovor. Přiblížit se k nim však nebylo snadné, například Ondra Koumák se ve snaze obejít osoby s nimi srazil a musel tak improvizovaně hrát zmateného turistu, který se ptá na cestu k mostu Svatopluka Čecha. Vašek odposlouchává Také odposlechnout šeptaný rozhovor nebylo lehké, Vašek se pro lepší odposlech vplížil pod pojízdné lešení, kde - ač v blátě a loužích – slyšel opravdu všechno a zůstal zcela nezpozorován.
Tajemná schůzka Z rozhovoru vyplynulo, že na území Prahy operuje sehraná mafiánská skupina, kterou vede sám magistr Kelley se svým elixírem věčného mládí. Tito lidé jsou samozřejmě také na stopě Golema, avšak nehodlají ho využít pro žádné bohulibé skutky. Děti se navíc dozvěděly jednu důležitou zprávu, že zatímco k oživení Golema – a jeho případnému zneužití – stačí jen jedna čtvrtina šému, ke zničení Golema je potřeba šém celý.
Koumák běží Teď začal skutečně boj o čas. Když sledované osoby prozradily i další opěrný bod – místo úkrytu svých zpráv, nečekaly už děti na nic – navíc byly právě odhaleny a tak nezbývalo než utíkat, a to co nejrychleji.
Dalším místem, kam se děti dostaly, byl pomník Tychona de Brahe na Pohořelci. Zde nalezly potulného mnicha, hrajícího na kytaru, který jim byl ochoten poradit, když mu seženou informace o Strahovském klášteře a zazpívají písničku. Potom nejrychlejší skupince prozradil, kde je ukryta další část šému a všem pomohl nalézt tajnou skrýš, ve které děti nalezly šifrovanou zprávu.
Maruška Luštění zprávy zabralo dětem hodně dalšího času, bylo do ní totiž potřeba zjistit mnohé věci, jako například kolik je zahrad na Pražském hradě nebo kolik ulic ústí na Křižovnické náměstí, a kdo to nevěděl, musel se honem běžet podívat. Výsledek zprávy ale stál za to. Bylo tam místo a hodina srazu „Zlounů“, tedy stoprocentní cesta ke získání chybějícího kousku a možná i přímo ke Golemovi.
Poslední šance!
Potomek Rabiho Lewi Když dorazily na místo (Petrské náměstí ve tři hodiny po poledni), zjistily však nemilou věc. Členů mafie bylo mnohem více než jen ti dva, které viděly na schůzce. Když děti dorazily, zastihly zrovna mafiány při mučení zajatce – potomka Rabiho Löwi - zrovna, když se z něj snažili dostat informaci o cestě ke Golemovi – byl to evidentně jediný člověk, který věděl přesně, kde Golem je.
Velký boj To bylo víc než výzva – děti zaútočily a spojenými silami se bily jako lvi. Cíl byl jasný – osvobodit zajatce. Poté, co se jim to podařilo, vyžádal si ten od nich tři kousky šému, které již měly a s jejich pomocí pak vystopoval i chybějící kousek. Potom se všichni společně vydali do jakéhosi sklepa v nedaleké ulici, kde byl Golem. Želva Protože bylo jasné, že všichni jen o vlásek unikli zkáze, shodli se, že Golem a šém jsou příliš nebezpeční a je tedy potřeba Golema zničit, aby ho už nikdy nikdo nemohl zneužít. Za pomoci dětí a šému pak potomek Rabiho Löwi Golema ve sklepě navždy zničil.
Závěr Všichni byli unaveni po tomto náročném dni, spokojeni a snad i šťastni.
Káča