Olymp

Odjezd a návrat

Odjezd na tábor

Sraz bude v neděli 11.8. v 10:15.

Na tábor pojedeme autobusem, z obvyklého místa - u tramvajové smyčky Smíchovské Nádraží.

Přinést k autobusu:

 • Posudek o zdravotní způsobilosti s razítkem od lékaře
  ke stažení: pdf (54 kB), doc (20 kB)
 • Nástupní list dítěte – čestné prohlášení podepsané rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte
  ke stažení: 
  pdf (107 kB), doc (15 kB)
 • Souhlas s uveřejněním fotografií a jiných mediálních záznamů a s nakládáním s osobními údaji – podepsaný rodiči nebo zákonným zástupcem dítěte
  ke stažení: pdf (192 kB), docx (13 kB)

Návrat z tábora

Návrat z tábora je v sobotu 24. srpna cca v 11:30 autobusem na stejné místo, odkud se odjíždělo - u tramvajové smyčky Smíchovské nádraží.