Středa - Bitva o královnu

Draci a Hvězdy ráno vyrazili na ambasádu Švédského království, aby zjistili, zda se tam neskrývá královna Anna.

Ukázalo se však, že nejprve budou muset najít velvyslance Oxenstiernu - ten totiž kvůli obavám z vévody Gastona opustil svou rezidenci a ukryl se kdesi v Paříži.

Velcí kadeti se v deset hodin na Montmartru konečně setkali s králem. Přinesli mu návrh rozkazu pro mušketýry v La Rochelle a doufali, že Jeho Veličenstvo pod něj připojí svůj podpis a pečeť; nenapadlo je totiž, že strážcem pečeti je pan Séguier. Pátrání po kancléři jim zabralo zbytek dopoledne.

Velvyslanec Oxenstierna, kterého přivedly malé oddíly na oběd, přinesl špatnou zprávu: královna padla do zajetí gastonovců a je držena v Bastille. Aby kadeti při jejím osvobozování nepřišli k úhoně, museli se ke královně proplížit. Nakonec se to podařilo Matyášovi z oddílu Hvězd.

Královna Anna nám doporučila navštívit Dona Rodriga, španělského velvyslance. Účinky jeho léčivé masti jsme již mnohokrát měli možnost vyzkoušet, a dá se proto předpokládat, že pan ambasador pro nás může být cenným spojencem. Aby nám Don Rodigo důvěřoval, svěřila královna každému z malých oddílů jednu ze svých náušnic.

Kadeti rovněž celý den pátrali podél Univerzitní cesty po informacích, které by jim pomohly odhalit, co má vévoda Gaston za lubem. Zatím se zdá, že se z nějakého důvodu domnívá, že má dědičný nárok na francouzský trůn.

Večer ještě bylo nutné odeslat dopisy do La Rochelle - doufejme, že dorazí v pořádku!