Úterý - Azbuka, pandury a odchod na puťák

Dopoledne jsme vyrazili na další výlet - tentokrát do míst, kam se normálně podívá jen málokdo.

Na svém putování vojenským prostorem jsme viděli kostelík "vyzdobený" ruskými nápisy, armádní srub i obrněné trasportéry Pandur.

Protože královský pár v noci pravděpodobně opustil Louvre a ani pro nás už v paláci nebylo bezpečno, sbalili jsme to nejnutnější a po obědě vyrazili do lesa... tedy vlastně do neklidných pařížských ulic. Doufali jsme, že se nám podaří najít Jejich Veličenstva nebo alespoň zjistit, o co se snaží vévoda Gaston a jak mu v tom můžeme zabránit.

Kancléř Séguier, na kterého jsme narazili na břehu Seiny, nás poslal jednak na výzvědy do hospody U Mušketýra, jednak na tajemné setkání u chrámu Notre-Dame. Malé oddíly pak v hospodě odposlechly schůzku Gastona s jeho přívrženci a zjistily, že královna by se mohla skrývat na švédské ambasádě; velké oddíly zatím ke svému překvapení potkaly u Notre-Dame kapitána de Trevilla a ubránily ho před přesilou Gastonových hrdlořezů. Za to obdržely šifru, z níž se dozvěděly, kde mohou najít krále Ludvíka. Kapitán zároveň navrhl kadetům, aby jménem Jeho Veličenstva sepsali rozkaz pro mušketýry v La Rochelle. Pokud by král tento rozkaz podepsal a pokud by se jej podařilo včas odeslat, mohl by příchod dalších mušketýrů razantně zvrátit poměr sil v Gastonův neprospěch.