Den čtvrtý - Turnaj

V noci na úterý nás probudili mušketýři s tím, že v lese se koná nějaká konspirace a že bychom to měli prošetřit. Když jsme došli na místo, zjistili jsme, že jsme dorazili do soukromé rezidence španělského velvyslance, ke kterému přišel na návštěvu vévoda Gaston a mluvili spolu o vztazích mezi kardinálem, de Trevilem a švédským velvyslancem.

Ráno jsme potom pokračovali v tom, co jsme začali včera - roznášení dopisů a čištění brlohů. Odpoledne jsme pak zůstali v Louvru, kde proběhl velký turnaj před Jeho Veličenstvem, ve kterém vyhrál zelený oddíl.