Sedmý den tábora

Kasino Kasino
V sobotu propukla průtrž mračen, takže se dopolední program odehrával v táboře. Do městečka zavítaly známé postavy: indiáni, jejich šaman, stavitel železnic Casey Jones, puškař Henry Winchester a lovec medvědů Johnnie Walker. Děti se pak střídaly u postav v plnění různých úkolů.

Odpoledne se trochu vyčasilo, takže mohly děti vyrazit do lesa a zúčastnit se rodea u indiánského vyděděnce.

V noci byly děti probuzeny a nočním lesem po cestě značené svíčkami došly k tábořišti Franka Millera, kde se dozvěděly, že jediní, kdo se může bandě postavit, jsou slavní pistolníci z Phoenixu a že jediný člověk, schopný je kontaktovat, je Tom Stone – bývalý Stonetownský šerif, který je už deset let pryč.Od tábora uplynulo
1328 dní

Pro poučení i pro pobavení dovolujeme si doporučit Vaší ctěné pozornosti též stránku věnovanou našemu sdružení Campamento '99.


Neváhejte a přečtěte si
i o našich minulých táborech: