Sobota

V sobotu byl velký déšť, takže většina dne po mši svaté probíhala v táboře. Pouze dvojice borců z každého oddílu vyrazily na závod okolo tábora.
Zbytek oddílů zůstal v táboře a rozdělil se na dvě poloviny, z nihž vždy jedna hrála strategickou hru u stratéga a druhá se učila zdravovědu. Po obědě se déšť ještě zhoršil, takže všichni zůstali v táboře a hráli o stavební glejty pantomimu a kufr.