Čtvrtek

Ve čtvrtek přišly rody na místo, které ukazovala vyluštěná šifra. Toto místo byl rybník, v jehož středu plavaly listiny, které zřejmě nějakým způsobem sloužily ke stavění budov.
Rody se proto vydaly za architektem Belurtagem, který vybrané šampiony rodů vyslal hledat velkou mapu území a zbytek vyslal za vrchním stratégem. Ten rodům vysvětlil důležitá pravidla obsazování území a nechal je vrátit se do tábora. Tam mezitím vybraní borci donesli rukou společnou a nerozdílnou velkou mapu, která byla vyvěšena na jídelnu. Odpoledne šly oddíly již hledat a obsazovat nová území, aby jim vynášela suroviny.