Neděle

V neděli po mši svaté děti vyráběly znaky svých slavných rodů – vlajku, erb a bitevní pokřik. Z jejich snažení je však vytrhl oběd, po kterém byly vyzvány, aby roznesly dopisy Stelle, Baldwinovi, Marwanovi a Belurtagovi.
U každého z nich musely splnit určitý úkol, aby něco dostaly. Stella ukazovala věštecký souboj, Baldwin a Marwan dávali oddílům části zprávy a Belurtag část klíče. Večer se rody sešly na pasece, kde uspořádali cvičný souboj. Po návratu rozluštily zprávu, kde stálo, že je třeba začít stavět katedrálu. K tomuto bohulibému úkolu dostaly od králova rádce množství surovin a byly vyslány další den do lesa si vybudovat ležení, aby je nic nerušilo od jejich díla.