22.7.2005
Náprava příběhů pokračuje (den 7.)
Větší děti dnes napravovaly další Dumasův román - Hrabě Monte Christo. Edmond Dantes totiž nemohl uprchnout z pevnosti Iff, protože mu bylo znemožněno zašít se do pohřebního pytle abbé Farii. Bylo nezbytně nutné sehnat jehlu, nit, předpis pro pohřbívání trestanců na francouzských pevnostech a sto zlatých (úplatek pro velitele bachařů), aby se příběh vrátil do správných kolejí a Dantes mohl, už jako Monte Christo, vykonat svou pomstu.
Celý den také pokračovala napínavá, avšak bohužel neúspěšná, honba za Excaliburem.
Ti menší pomáhali hrdinům pohádky Kráska a zvíře překonat neočekávané překážky na cestě ke šťastnému konci.
Na noční bojovce shlédly vybrané děti výjev, při němž šestero hříchů povolalo Pána nazgûlů a následně ztrestalo generála Pinďu za neschopnost ubližovat dětem. Snad nejhorší ze všeho bylo to, že každý z hříchů měl na sobě kápi v barvě jednoho z oddílů.
 


© 2005 Campamento '99 - Země příběhů - Letní dětský tábor na Komáří louce