Táborová schůzka pro vedoucí a praktikanty
V neděli 25. 4. se bude konati táborová schůzka pro vedoucí a praktikanty. Schůzka proběhne v Cafe Montmartre od 20 hodin.

Cena tábora a platební podmínky
Cena tábora pro jedno dítě je 3450,- Kč. Příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 15. 4. 2004. Platby provádějte na účet eBanky, číslo účtu 130 108 001, kód banky 2400, variabilní symbol: rodné číslo dítěte. (Připomínáme, že lze zažádat u Vašeho zaměstnavatele o příspěvek na rekreaci dítěte. Na vyžádání zašleme fakturu i potvrzení o účasti dítěte na táboře na adresu Vaší odborové organizace nebo zaměstnavatele.) Pokud by nedostatek financí měl být hlavní příčinou neúčasti Vašeho dítěte na táboře, nebojte se nás kontaktovat, řešení se vždy najde!

Pozvánka na tábor
Na tábor zveme všechny děti ve věku od 6 do 14ti let nejen z křesťanských rodin. Starší děti budou ubytovány ve stanech s podsadou, mladší děti v dřevěných chatkách a na všechny čeká bohatý duchovní i sportovní program a samozřejmě celotáborová hra. Tábor se bude konat v táborové základně Komáří louka v lesnatém prostředí jižních Čech poblíž Jindřichova Hradce v těsném sousedství rybníka Holub.

25.04. Táborová schůzka
09.05. Táborová schůzka
--.--. Schůzka s rodiči
03.07. Víkend před táborem
10.07. Začátek tábora
24.07. Konec tábora