Deník Oddíly Praktické Jídelníček Fotogalerie Hra Kontakt

Táborové noviny 1
Táborové noviny 2
Kronika
Pravidla hry
Hymna Harpyí
 
11.7.2003
Mrtvé město
Po hrozivých událostech včerejší noci připomínalo ležení mrtvé město. Každý ve svém srdci pociťoval strach z něčeho neznámého, čemu se nelze bránit. Pravděpodobně jako památka na včerejší bitku se v ležení rychlostí blesku rozšířil mor, podporovaný neustálým nepořádkem v některých stanech.
V chmurných myšlenkách uplynulo celé dopoledne. Ale vynikající oběd pozdvihl sebevědomí bojovníků, neboť s plným žaludkem se vše zdá mnohem snazší. S novým elánem vyluštili bojovníci další z řady šifer. Ta dnešní jim udávala místo, kde mohou naleznout Vílu, která by je dokázala zbavit moru. Ale pouze Scarabeové s Oceloty pochopili, kde Vílu hledat, takže jen tyto řády se zbavily pomocí kouzelného lektvaru své nákazy. Obchodní řády musely zabít několik nestvůr, přes které vedla cesta ke svitku, na kterém byl napsán recept již zmíněného kouzelného lektvaru. Takže ke konci dne již jenom Ohnivé harpyje a Paladinové trpěli morem spolu s Honzou zvaným Markytán od Scarabeů, který se kontaminoval nepořádkem ve stanu.

Dnes poprvé chyběl u ohně ze zřejmých důvodů kancléř Edmund z Lamií, ale popravdě řečeno, nikomu moc nescházel. Naopak všichni s jásotem uvítali krátkou návštěvu krále Artura, jehož zdravotní stav se výrazně zlepšil. Jedno z jeho prvních státnických rozhodnutí po dlouhé nemoci bylo povolení Ondrovi Koumákovi k opětnému vydávání Táborových novin.

Dnes nás také znovu a navždy opustil Filip, který se podle vzoru Boccacciova Dekameronu uchýlil před morem na venkov.


 

Děkujeme sponzorům