Deník Oddíly Praktické Jídelníček Fotogalerie Hra Kontakt

Táborové noviny 1
Táborové noviny 2
Kronika
Pravidla hry
Hymna Harpyí
 
11.7.2003
Chmurné myšlenky táhnou nyní hlavami bojovníků...
Tajemná noc však nenechala spát rytířům, kteří nakonec vzbudili své bojovníky a vydali se s nimi do tmavého lesa.
Fotografie.
Na louce spatřili hrůzné divadlo, kdy Edmund z Lamií vyvolával jakéhosi démona Lucuse a omlouval se mu, že doposud nedokázal opatřit rodové zbraně. Lucus začal vykřikovat cosi o možné ztrátě nesmrtelnosti a o nutnosti povolat svého knížete. Zoufalý Edmund se mu to snažil rozmluvit, ale jen tím přiléval olej do ohně. Rozzuřený Lucus se na něj vrhl, roztrhl mu hrdlo a pohodil jej na zem, kde se na něj vrhly hladové přízraky. Když jej během několika okamžiků ohlodaly na kost, nasál jeden z nich svým znetvořeným nosem vzduch, obrátil se k bojovníkům a rozeběhl se na ně, následován svými druhy. Než se zkoprnělí bojovníci stačili vzpamatovat, byli obklíčeni ze všech stran a nelítostně pobiti. Hrstka přeživších se spasila útěkem zpět do ležení, kde do rána oka nezamhouřila. Chmurné myšlenky táhnou nyní hlavami bojovníků…

 

Děkujeme sponzorům