Deník Oddíly Praktické Jídelníček Fotogalerie Hra Kontakt

Táborové noviny 1
Táborové noviny 2
Kronika
Pravidla hry
Hymna Harpyí
 
8.7.2003
Hrozivá nestvůra
Po poledni navštívil nebojové řády obchodník a oznámil jim, že mohou získat jistý artefakt, který pak budou moci prodat příslušníkům bojových řádů. Cesta k artefaktu však byla v obou případech lemována hrozivou nestvůrou se šesti životy, nicméně i kdyby tyto měly životů devět jako kočky, nepomohlo by jim to.
Oba malé řády se pak vypravily na své domovské hrady, kde je měli očekávat kupci. Jestli jste nezapomněli malou násobilku, snadno si spočítáte, že dva bojové řády nutně museli vyjít naprázdno. Těmi, kterým se podařilo získat artefakt, se nakonec stali Scarabeové, kteří jej získali od Plamínků, a Paladinové, kterým byl artefakt prodán od Vokurek. Ovšem bylo by chybou se domnívat, že bojové řády celý den lenošily. Podle rad svých šlechticů navštívily postupně moudrou Vědmu, která naučila jejich mágy novým způsobům čarování. Nato od ní obdržely šifru, která je po svém vyluštění navedla na místo, kde mohly od obchodních řádů získat dotyčné artefakty. Pochopitelně že svůj čas věnovaly i dalšímu rozšiřování svých řádových držav a také bojům mezi sebou. Kupříkladu Oceloti se chtěli po návštěvě Vědmy zuby nehty vyhnout boji, ale Paladinové a Scarabeové je vtáhli do bitvy, ve které bohužel sami podlehli.

Pozdě večer se k nám do tábora vrátil Filip.


 

Děkujeme sponzorům