Deník Oddíly Praktické Jídelníček Fotogalerie Hra Kontakt

Táborové noviny 1
Táborové noviny 2
Kronika
Pravidla hry
Hymna Harpyí
 
6.7.2003
Svět podle Koumáka: falešní proroci patří do kadibudky
Po celé dopoledne si všechny řády připravovali své nezbytné atributy, aby jimi mohli večer při slavnostní hranici oslnit kancléře a dokázat mu, že právě oni mají největší naději na vítězství.
Rovněž si museli vymyslet jméno, které by charakterizovalo jejich odhodlání. Posuďte sami: obchodní řády si dali názvy Nebezpeční plamínci a Ohnivé vokurky, bojové řády se honosí jmény Oceloti, Paladinové, Scarabeové a Ohnivé harpyje. Po této namáhavé práci se posilnili výborným obědem a poté se každý řád seznámil se svým šlechticem, který řídí jeho činnost a zadává mu úkoly, na jejichž konci by se mělo nacházet vyléčení krále Artura.

Jednotlivé řády jsou k šlechticům přiděleny takto: Lady Buldozerová vede Plamínky, Lord Hrombumbác Ohnivé vokurky, Paladiny má na starost baron Vířil, Scarabeové náleží vikomtovi Le Penovi, Oceloty vede hraběnka Ztačeva a Harpyje bojují za čest Doni Komárii. Každý šlechtic sdělil svému řádu, kde se nachází jeho domovské území, na kterém by bylo dobré si postavit hrad. Řády se tedy poprvé seznámily s územím, na kterém se budou odehrávat jejich líté boje, zoufalé hledání šifer s jejich následným luštěním a tak dále.

V podvečer obdrželi bojovníci duchovní potravu, neboť ctihodný páter Gereon z misie svaté Ludmily celebroval nedělní mši svatou. Tato mše se nakonec stala oboustranně obohacující, protože za výklad slova Božího se kněz dozvěděl, jak zacházet s falešnými proroky; kdosi navrhl uvrhávat je do kadibudky. Po bohoslužbě jsme pátera pohostili vynikající večeří a on se následně navrátil do své misie. Společnost během cesty mu dělali Petr Puš s Filipem.


 

Děkujeme sponzorům