Kalendář akcí


Facebook


Ve službách krále

Dolejší Těšov 1999

Knížata evropských národů se po naléhavé výzvě panovníka říše obracejí na všechny udatné muže a ženy žijící v Boží milosti, aby se přihlásili ku své povinnosti brániti hodnoty křesťanské civilizace, neboť se přiblížila doba velkého střetnutí s pohanskými kmeny, které neuznávajíc Božích zákonů, již dlouhé roky svými nájezdy dusí a trýzní naše země.
Více naleznete zde.