Kalendář akcí


Facebook


Ve jménu krále

Janov 2001
PROVOLÁNÍ mým rodům: Již věky uplynuly od té doby, kdy náš praotec se svými syny potřel temné stvůry, černé přízraky z Druhé strany, očistil od nich zemi a založil kvetoucí království. Do zapomnění upadá čas, kdy nejmocnější z rodů, proklatí Vyděděnci, kteří se chtěli mocí zmocnit koruny, po právu jim odebrané, opět povolali Zlo zpátky na svět. Málokdo si chce připamatovávat plíživou hrůzu, která obcházela celou zemí, nesčetné slzy a utrpení, bratrovražedné bitvy, drancování a ničení mnoha krásných a ušlechtilých věcí.

Více naleznete zde.