Kalendář akcí


Facebook


Cestou rytířů

Komáří louka 2003
Království úpí a naříká, lid trpí, zlo a temnota se roztahují čím dál více. Mocný král Artur ve své pýše zrušil rytířské řády a byl za to stižen kletbou. Nyní se pohybuje na hranici života a smrti, přebývá více v údolí stínů než v zemi živých a jeho země chřadne s ním. Království spravují intrikářští dvořané a těžko soudit, který z nich si upřímně přeje královo uzdravení.
Jak pomoci nemocnému králi?
Najdou se rytíři, kteří obnoví zašlou slávu řádů?
Kdo zastaví temné síly?
Dokáží se řády v pravý čas sjednotit proti společnému nepříteli?

Více naleznete zde.