Kalendář akcí


Facebook


Stíny nad Louvrem

Olšina 2011

Tentokrát jsme se přesunuli do Paříže 17. století; města, kde můžete potkat odvážné kavalíry i krásné dámy, kde královští mušketýři a kardinálovi gardisti vedou nekonečné půtky, kde se proplétají intriky kardinála Richelieua i dalších osobností. Děti se staly mušketýrskými kadety pod vedením kapitána de Trevilla, kteří měli za úkol čistit město od zločinných živlů. Postupně však odhalily spiknutí, pokoušející se odstranit krále Ludvíka XIII. a dosadit na jeho místo vévodu Gastona z Montpellier. Nakonec vše dobře dopadlo a uchvatitel Gaston byl ve velké bitvě poražen.

Jinak byla místem našeho tábora základna Olšina v krásných šumavských lesích u stejnojmenného rybníka, nedaleko Českého Krumlova.

Více naleznete na táborových stránkách.