Kalendář akcí

srpen

4 - 17 Tábor

Facebook


Kronika akcí

Hra po Praze 17. – 18. 11. 2012

Vzpomněli byste si ještě na hru po Praze před šesti lety? Byla to naše první dvoudenní hra, a poprvé se do hry zapojila i jiná organizace, a sice sdružení Argo. Děti z Campamenta, které se zhostily role vlkodlaků, tak soutěžily proti upírům od Argonautů. Po napínavém zápolení plném nečekaných zvratů nakonec „naši“ vlkodlaci vybojovali nadvládu nad Prahou. Příběh letošní hry po Praze přímo navázal na tuto dávnou historii.

Hned na ranním srazu na smíchovské faře byly děti naverbovány do pořádkové služby VLKOUŠ, aby pod vedením Velkého vlka dohlížely na pořádek a bránily Prahu proti upírům. Dopoledne ochotně pomáhaly vlkodlakům na Starém Městě a monitorovaly pohyb upírů, kteří se tentokrát rekrutovali z řad Campamenta. Navštívily rovněž tajnou centrálu na Karlově náměstí, kde se ohřály a nasvačily.

Během poledního srazu s Velkým vlkem na Slovanském ostrově se děti staly svědky strašlivé podívané. Dva upíři přepadli na mostě Legií nic netušící vlkodlačici a odvlekli ji neznámo kam. Dětem se naštěstí podařilo nalézt papír s poznámkami, které jeden z upírů zjevně vytrousil během obhlížení terénu; zjistily, že upíři se momentálně shromažďují na „hranicích Prahy“, tj. na západním okraji Smíchova, a chystají nějakou lumpárnu.

Velký vlk tedy vyslal děti prověřit situaci. Bylo nutné zápolit s upíry v nejrůznějších úkolech, došlo i k několika bojovým střetům. Dětem se podařilo získat útržky zprávy psané neznámým písmem. Po návratu na faru tuto zprávu odevzdali starému vlkodlakovi, kterého znaly jen pod přízviskem Překladatel.

Pro menší děti („kytičky“) tím hra skončila. V doprovodu rodičů se odebraly domů a jistě jim nadšeně vyprávěly, co celý den dělaly. Starší děti se uložily ke spánku ve velkém farním sále.

Uprostřed noci se Překladateli konečně podařilo rozluštit tajuplnou zprávu. Ta vyzývala upíry, aby se vydali na úbočí Petřína, kde ve světle úplňku měl proběhnout podivný rituál. Překladatel tedy nelenil, vydal se na faru probudit spící děti a poté s nimi vyrazil do zahrady Kinských. Odtud se společně nenápadně připlížili až k dějišti rituálu... a ztuhla jim krev v žilách. Ukázalo se totiž, že během rituálu má být obětována unesená vlkodlačice. Rituál naštěstí selhal, neboť jeden z upírů, zvaný Dutozub, popletl datum v kalendáři. Do úplňku zbýval ještě týden. Upíři se začali dohadovat, kdo zavinil tuto blamáž, a náčelník upírů vyhrožoval Dutozubovi, že mu uřeže uši. Vtom se z křoví vyřítil Velký vlk, osvobodit zajatou vlkodlačici a zahnal upíry na útěk. Všichni se pak odebrali zpět na faru, přičemž po cestě spřádali plány na zítřek.

Po ranní mši a vydatné snídani v konspiračním bytě ve Zborovské ulici se děti opět vydaly na západní okraj Smíchova. Vyzvídaly od upírů, plnily podivné úkoly a nakonec stopovaly nic netušící upíry až na Klamovku. Zde se strhla bitva, jakou Praha šest let nezažila. Zdálo se, že upíři jsou neporazitelní, ale nakonec děti díky své vytrvalosti a houževnatosti zvítězily. Nadvláda vlkodlaků nad Prahou tak byla obhájena.

O.K.

fotky zde